logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รรับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงาน กองทุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300