logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้การรับคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300