logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube 1 feed

  • Home
  • ข่าวสารและประกาศ
  • หนังสือเวียน ก.ค.ศ.
  • ว25/2561 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้ัมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300