logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300