Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า) นำทีมลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติ

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์