logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสารและประกาศ
  • หลักเกณฑ์และวิธีการ
  • การพัฒนาผู้ไม่ได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์ใหม่)...

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300