Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300