Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • คลังความรู้
  • อินโฟกราฟิกส์
  • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์