Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • คลังความรู้
  • (2555) คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอเพื่อให้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์