Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

ข่าวกิจกรรม

  • Home
  • ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ภก.)
  • ภาพกิจกรรม ภก.
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการดำเนินการและวิเคราะห์ความเห็นคำร้องทุกข์ของครูผู้ช่วยที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก ( ว 12 /2555 ) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300