Accessibility Tools

logo Eng
English (UK)EN
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • Home
  • สำนักงานเลขาธิการ
  • ประชาสัมพันธ์ สล.
  • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC)

Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300