วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

1

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมกิจกรรมวันครู โดยในตอนเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ แล้วร่วมพิธีคารวะครูอาวุโสที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมาได้เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลคุรุสภา จำนวน 27 ราย

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

ยุทธพงศ์  เลือกกลั่นดี ภาพนายกรัฐมนตรี

 

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir