logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  • หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ภต.

ดูทั้งหมด

คลังความรู้ ภต.

19 มิ.ย. 2562
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ...
19 มิ.ย. 2562
การยกเลิกคำสั่งเดิม การยกเลิกคำสั่งเดิมที่สั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ...
19 มิ.ย. 2562
การแก้ไขคำสั่ง การแก้ไขคำสั่งเดิมที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง/ ตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่ง ...
ดูทั้งหมด

ติดต่อภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

phone  เบอร์ภายใน 127 , 0-2280-2826

fax  0-0000-0000

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300