Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  • หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ภต.

ดูทั้งหมด

คลังความรู้ ภต.

06 เม.ย. 2565
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ข ...
19 มิ.ย. 2562
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร ...
19 มิ.ย. 2562
การยกเลิกคำสั่งเดิม การยกเลิกคำสั่งเดิมที่สั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ...
ดูทั้งหมด

ติดต่อภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

phone  เบอร์ภายใน 127 , 0-2280-2826

fax  0-0000-0000

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์