วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

3-2556

       ตามที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน ๑๙ ราย ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒. หลักเกณฑ์ ว ๕/๒๕๕๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๘ ราย
     ๒.๑ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย
     ๒.๒ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย
     ๒.๓ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย
     ๒.๔ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗ ราย

       นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย

อ่านรายละเอียด

 

 

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑

 

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir