รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมนาเกี่ยวกับกฏหมายและวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2557
ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี

ขอความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำวุฒิบัตร
หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 2803220 - 2803221

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการอบรมฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir