ประกาศผชนะ-คอมพวเตอร-16032561

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการนั้น

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir