แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศสำนักงานปลัด ศธ. เรื่อง การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ 2319
มติอนุมัติให้นิติกรผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถได้รับ พ.ต.ก. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวม 25 ราย 4328
ระบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 4314
ก.ค.ศ.อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการพิเศษ 4821
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5431
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 5559
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 11163
หนังสือตอบมติและตอบข้อหารือ(ธันวาคม 2555) 12963
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 10916
มติอนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 5881

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir