logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

pb1
 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว5/2561  ว17/2557  ว16/2557
 • ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว1/2561   ว33/2560   ว19/2560  ว21/2555
 • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ว8/2562 (ผอ.รร.)
 • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ว3/2560 (ผอ.เขต)  ว3/2561 (รอง ผอ.เขต)
pb2
 • ฮิต: 51180

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300