ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงได้รายงานแผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2 แผน ดังไฟล์ที่แนบ

แผนการจัดการความรู้ 2558 แผนที่ 1

แผนการจัดการความรู้ 2558 แผนที่ 2

ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง KMP และ CMP

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir