Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • บทความ TMS
  • ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2566 ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS)

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์