logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.ค.ศ.

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300