Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์