logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

youtube 1  feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • สถานี ก.ค.ศ.
  • สถานี ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300