Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง) ฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับคำแหน่ง

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300