Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300