Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายพิเศษ ในการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300