Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์