Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และธุรการ

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์