Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • สำนักงาน ก.ค.ศ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษฯ และการพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ สอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์