Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ประชาสัมพันธ์
  • ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์