Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ภาพกิจกรรม
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกำกับ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300