Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • รับสมัครบุคลากร
  • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ดุสิต กทม. 10300