Accessibility Tools

logo
Thai ไทย (ภาษาไทย)TH
ขนาดตัวอักษร :

facebook youtube otepc official feed

  • หน้าแรก
  • ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ภก.)
  • ประชาสัมพันธ์ ภก.
  • การพิจารณาข้อหารือ (กรณีผู้เคยได้รับการสรรหาเพิ่มเติมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 7 (ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตร

สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.footer logo

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300

ติดต่อประชาสัมพันธ์